Öntözőrendszer

Egy jól működő öntözőrendszer ma már minden kertben elengedhetetlen ahhoz, hogy egész évben zöldellő pázsit, valamint friss hajtásokban és virágokban dúslakodó növények várjanak ránk a kertben. A tervezéstől, az automatizáláson át a teljes kivitelezésig bezárólag vállaljuk komplett öntözőrendszerek telepítését.

Öntözőrendszer építés, telepítés

Manapság már minden modern kert kötelező kellékének tekinthető egy jól kiépített, automatizált öntözőrendszer. Egy ilyen szisztéma a kimagasló összetettségéből fakadóan alapos tervezést igényel, ami mellett az igényes és körültekintő telepítésre szintén nagy figyelmet kell fordítani. Egy öntözőrendszer építése a következő lépésekből áll:

Az árkok kiásása

Miután a terület felmérése az öntözőrendszer megtervezésével együtt korábban megtörtént, a tényleges építés első és legfontosabb lépése, hogy a szakaszok pontos kimérését követően kiásásra kerül a szisztémához kapcsolódó földalatti csővezetékek helye. Az árkok többségét munkagépek alakítják ki, azonban sok esetben szükség van kétkezi munkára is a nehezen megközelíthető helyek, vagy a finomhangolások miatt. Ha egy már kész kertről van szó, nagyon lényeges a meglévő füves terület és a kapcsolódó növények megóvása, így például lényegesen több kézi ásást és lapátolást igényel a folyamat, valamint a gyeptégla felszedésére is külön oda kell figyelni.

Öntözőrendszer építés

A folyamat olyan esetekben kerülhető el, ha az adott területre jelentős talajfrissítés érkezik. Ilyenkor a csőrendszer a régi felszínen kerül kialakításra és szintezésre, majd az új réteggel történik a vezetékek fedése. Ebben a munkaszakaszban történik általában a szelepakna kiásása is, mely természetesen már meglévő vízóraaknában is kialakítható, hiszen a kapcsolódó mágnesszelepeknek bőven akad helyük. Ilyen esetben az öntözőrendszer mindig az aknától indul, melynek oldalsó betonfalát szükséges lesz néhány centiméteren áttörni.

A csővezeték lefektetése és a szerelvényezés

Amint kialakult a kertet keresztül-kasul behálózó árokrendszer, megkezdődik a víz szállítására alkalmas csővezeték lefektetése, gondosan ügyelve arra, hogy a szisztémának hová és mekkora mennyiséget kellene eljuttatnia, méghozzá milyen nagy nyomással. A kisebb öntözőrendszerek esetében elegendő lehet egyetlen szálon elvezetni a vizet, de összetettebb szisztémáknál több vezeték összehangolására is szükség lehet. Amint a csövek a helyükre kerültek, megkezdődhet a szerelvényezés. Ez annyit jelent, hogy a szórófejek felkerülnek a csövekre, miközben az aknában kiépülnek a mágnesszelepek, amivel kialakulnak a szeleposztók, melyekből akár több is beépíthető, ha nem egy kis kert, hanem egy nagyobb park öntözőrendszeréről van szó.

Amint a mágnesszelepek a helyükön, a rendszer többi elemét is összekötjük, egy egésszé tesszük a zónák csatlakoztatásával, amit speciális szelepekkel kell elvégezni. Ebben a munkafázisban lehet elvégezni még olyan folyamatokat, mint a különféle csepegtetők és szórófejek rögzítése, hiszen ezzel kap megfelelő lezárást a teljes szisztéma.

A vezérlő kialakítása és a beüzemelés

A fenti munkafolyamatok elvégzését követően az öntözőrendszer alapjai működőképesek, egyelőre azonban még nincs bennük víz. Mielőtt azt bevezetnénk, rendkívül lényeges a vezérlő kialakítása és bekötése. Ez lesz a teljes szisztéma szíve és lelke, hiszen az automatika a mi segítségünk vagy programozott értékek segítségével tudja majd mozgatni a mágnesszelepeket annak fényében, hogy milyen beállításokat adtunk meg neki. A vezérlőt kiegészíthetjük különféle szenzorokkal – például esőérzékelővel –, hogy az innen nyert értékek is befolyásolják optimális működését.

Amint a vezérlő a helyére került, az öntözőrendszert rá lehet kötni a hálózatra, avagy nyomás alá lehet helyezni. Miután az egész csővezeték megtelt vízzel, fontos kipróbálni minden egyes zónát, és ellenőrizni a vezetékeket – különös tekintettel a kapcsolódási pontokra. Amennyiben sehol nincs hiba, nincs vízfolyás, és elegendő a nyomás, akkor a korábban kiásott árok visszatemethető, a gyepszőnyeg visszahelyezhető a helyére, vagy megkezdődhet a füvesítés. Az általános takarítás és helyreállítás után a rendszer a programozás és a tulajdonos betanítása mellett azonnal használatra, azaz átadásra kész.

Öntözőrendszer tervezés

Összetettségének köszönhetően minden egyes öntözőrendszernél kiemelkedően fontos a megfelelő tervezés. Mivel kizárólag saját szisztémákkal dolgozunk, ezért lényegesnek tartjuk már a megfelelő előkészületeket is, hiszen egy komplett berendezés kialakításához rengeteg tényezőt figyelembe kell venni. A megfelelően begyűjtött alapadatok és méretek, valamint a körültekintő tervezés ugyanis alighanem a legfontosabbak ahhoz, hogy később egy tartós és jól funkcionáló öntözőrendszer születhessen.

A terület felmérése

Minden egyes öntözőrendszer kiépítésekor nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a szisztéma által kiszolgálandó zöldövezet méreteivel és egyéb sajátosságaival. Rendkívül lényeges legalább négyzetméterre pontosan tudni az adott terület méreteit, de fontosak lehetnek még ezen felül a talajviszonyok, valamint a talajszerkezet állaga és állapota is. Fontos tudni mindemellett, hogy milyen növények vannak vagy lesznek az adott területen, milyen kialakítással rendelkezik a vízelvezetés, illetve mely régiókat kell majd ellátni vízzel. A felmérés során rendszerint készül egy vázlatrajz, ahol az alapvető tulajdonságok mellett jelölésre kerülnek például az olyan sajátosságok is, minthogy hol lesz majd a kiülő, a játszótér vagy éppen a kerti pad, melyeket nem szabad elérnie a vízsugaraknak. Egy öntözőrendszer kiépítésekor tehát nagyon fontos, hogy már megfelelő minőségben meg legyen tervezve az egész kert.

A vízellátás ellenőrzése

Kizárólag akkor tud optimálisan működni egy öntözőrendszer, ha a szórófejekhez és csepegtetőkhöz elegendő nyomás mellett jut el a víz. Mind a sprays, mind a rotoros szórófejek eltérő víznyomást igényelnek, de minimum legalább 2-3 barnak meg kell lennie ahhoz, hogy egy ilyen szisztéma megtervezhető, kiépíthető legyen. A víznyomás mértéke ugyanis alapvetően meghatározza majd, hogy milyen távolságok hidalhatók át az öntözőrendszerrel, és milyen megoldások alkalmazhatók. Szintén meghatározó tényezők a tervezésnél, hogy vezetékes vízhálózat vagy kerti kút látja majd el a rendszert, hiszen míg a vezetékes hálózatból többnyire állandó nyomással érkezik elegendő mennyiségű víz, addig egy kerti kút esetében előbbit az alkalmazott szivattyú, utóbbit pedig gyakran az időjárás határozza meg.

A szórófejek helyzetének kialakítása

Közvetlenül a terület felmérését követően elkészül egy olyan vázlat, mely megmutatja, hogy az adott terület milyen sajátosságokkal rendelkezik, és azt miként hálózza majd be a kapcsolódó vezetékrendszer. A tervezés egyik következő fontos lépése, hogy a víznyomás és vízellátás ismeretében zónákra osztjuk az övezetet annak érdekében, hogy gondoskodni tudjunk a szórófejek megfelelő helyzetéről. Alapvető szabály, hogy minden zónát úgy kell kialakítani, hogy az egymással szomszédos szórófejek vízsugarai legfeljebb néhány centiméteres átfedésben legyenek, ellenkező esetben a kert egyes részei túlöntözötté válnak. Hogy az előzetes tervezés mennyire fontos, és milyen sok alapismeretet igényel, az rendszerint ebben a szakaszban mutatkozik meg a leginkább, hiszen pontosan ki kell számolni az egyes zónák vízigényét, és a megfelelő öntözőfejek kiválasztásával, azok elhelyezésével kell biztosítani, hogy a kert minden pontjához elegendő mennyiségű víz juthasson el.

Öntözőrendszer tervezés

A zónák felosztása

A szórófejek típusainak és elhelyezkedésének ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy kertünket különféle zónákra oszthassuk fel az öntözőrendszer felépítésének tekintetében is. A kisebb telkeken ugyanis megvalósítható egyetlen egységből a teljes szisztéma működése, azonban nagyobb kertek vagy parkok esetében szinte kivitelezhetetlen, hogy a kert minden részét egyszerre lássa el vízzel a rendszer, hiszen nem lesz elegendő víznyomás minden egyes területen. Emiatt fontos kisebb-nagyobb darabokra felosztani a teljes öntözőrendszert, amit a mágnesszelepek és a kapcsolódó vezérlő segítségével lehet úgy automatizálni és szabályozni, hogy a terület minden részére eljusson a szükséges vízmennyiség a megfelelő sorrendben.

A rendszer elemeinek méretezése

A tervezési metódus során a fentiekben még csak kizárólag az öntözőrendszer elméleti része állt össze, de a fizikai kialakításhoz elengedhetetlen a szisztéma csőrendszerének és szerelvényeinek pontos kidolgozása is. Erre azért kell nagy gondot fordítani, mert egy alulméretezett csővezeték a megfelelő víznyomás ellenére sem tudja majd megfelelő ütemben elszállítani mindenhová az éppen szükséges vízhozamot, vagyis dacára a jó alapoknak, a rendszer végül nem tud majd optimális működést biztosítani. Egy túl szűkre tervezett cső esetében például könnyedén felléphet, hogy a belépő oldalon még több mint 4 bar nyomást tapasztalunk, de a szórófejnél már csak 1 bart, ami elégtelen lesz az optimális működéshez. A csőméret megfelelő kiválasztása tehát rendkívül lényeges ebből a szempontból. Ennél a folyamatnál kerül egyébiránt pontos megtervezésre a rendszerhez kapcsolódó minden egyes szerelvény is, legyen az akár a szórófej, akár a visszaszívás megakadályozására szolgáló szelep.

Öntözőrendszer javítás

Az általunk szerelt modern automata öntözőrendszerek a prémium minőségű alapanyagok jóvoltából szinte soha nem hibásodnak meg, de előfordulhatnak olyan külső tényezők, melyek valamilyen problémát idézhetnek elő. A külső hatások között tarthatjuk számon az elöregedés mellett a rendszerbe kerülő szennyezőanyagokat, a téliesítés problémáját vagy az automatika áramkörének beázását, esetleges villámcsapás általi kisülését. Ha a szisztéma működésében valamilyen rendellenességet tapasztalunk, minden esetben kérjük szakember segítségét. Az általunk telepített öntözőrendszerek kapcsán természetesen minden esetben vállaljuk a teljes körű szervizelést – akár garanciaidőn túl is. Probléma esetén az alábbi részegységek javítására vagy cseréjére kerülhet sor:

Vezérlő javítása

Minden egyes öntözőrendszer középpontja a vezérlő, így meghibásodásának egészen egyértelmű jelei tapasztalhatók: az automatika egyszerűen nem működik, nem reagál, esetleg nem a beállítások mentén működteti a szisztémát. Bár kifejezetten megbízható eszközökről van szó, melyek nagyon ritkán hibásodnak meg, de a pára, a nedvesség és a fagy kifejezetten nagy ellenségük, éppen ezért fontos megfelelő helyre telepíteni őket. Mivel egységes szerkezetekről van szó, meghibásodásuk jellemzően csak cserével orvosolható.

Öntözőrendszer javítás

Mágnesszelep javítása

Általánosságban az öntözőrendszerek egyik fontos eleme a víz szabályozásáért felelős mágnesszelep, amiből több darab is megtalálható egy szisztémán belül. Minden egyes ilyen szelep két részből ál, melyek közül az egyik mechanikus, a másik elektromos működésű. Problémájukat általában a szisztémába keveredett szennyeződés idézi elő, de az elektromos eszközöket az elégtelen téliesítés vagy vízelzárás is tönkre tudja tenni. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha a központi vízellátást elzárjuk, de az automatika bekapcsolva marad, ami a mágnesszelepek túlmelegedését idézi elő.

Szórófejek javítása

A szórófejek az öntözőrendszerek végződésein kapnak helyet, és alapvetően két típusukat különíthetjük el, így beszélhetünk

A sprays szórófejek előnye, hogy nincs bennük mozgó alkatrész, ezáltal kizárólag a szennyeződések, esetleg a vízkő tud problémát okozni bennük, amit a bennük megtalálható szűrők kicserélésével vagy megtisztításával lehet orvosolni. Típustól függ ugyan, de ezeknél a megoldásoknál a tömítés gyakran elengedhet vagy kikophat, ami szintén problémához vezethet.

A rotoros szórófejeken belül mindig valamilyen bonyolult mozgó mechanizmus van, ezáltal rengeteg műanyag alkatrész gondoskodik a mozgatásukról, aminek köszönhetően rengeteg a meghibásodási lehetőség. A szennyeződések itt is a legnagyobb ellenségeknek tekinthetők, de az általános használatuk során keletkező kopások szintén előidézhetnek bajokat.

Esőérzékelő javítása

A legtöbb öntözőrendszer rendelkezik valamilyen automatizált megoldással, melyek közül a leggyakoribb az esőérzékelő. Bár többféle típusuk ismert, a leggyakrabban alkalmazott érzékelők nagyon egyszerű mechanizmusok, melyek gyűjtéssel érzékelik az esőt, és ennek hatására jelet küldenek a vezérlőnek az öntözés leállítására. Nagyon ritkán szokott probléma lenni velük, de mivel közel homogén szerkezetek, javításuk kizárólag cserével orvosolható.

Felkeltettük érdeklődését?

Írjon nekünk!