Adatkezelési tájékoztató

A Bello Giardino Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Bello Giardino Kft. ) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.

A Bello Giardino Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Bello Giardino Kft. ) elkötelezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek adatait védje és megfelelően tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.

Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a Megrendelők, Ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy

Ezek az információk attól függően különbözőek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célból adta meg. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a szolgáltatásainkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt az ügyfeleink elvárják.

Mivel az érintettek a Bello Giardino Kft.-vel termék megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele céljából lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban az eltérő információkat a termékek megvásárlásához, szolgáltatásokhoz csoportosítva ismertetjük, hogy könnyebben tájékozódhassanak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor velünk kapcsolatba lépnek.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Bello Giardino Kft. által megvalósított konkrét adatkezelésekre vonatkozóan tájékoztatásokat találhatnak az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérhetővé tett egyedi tájékoztatókban (például az ajánlatkéréshez szükséges adatfelvételre szolgáló webes felületen), szerződésben, a szolgáltatást szabályozó általános szerződési feltételekben továbbá a www.bellokert.hu Adatkezelési Tájékoztató oldalon.

1. Adatkezelő

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Bello Giardino Kft. (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Templom tér 18., Cg.13-09-160267, adószám: 24173588-1-13, levelezési cím: 2085 Pilisvörösvár, Templom tér 18., honlap: www.bellokert.hu) az adatkezelő.

Elérhetőségeink:

Az adatkezelési tájékoztató online elérhető a www.bellokert.hu honlapon az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt.

2. Ajánlatkérés (helyszínen, telefonon és online felületen keresztül)

A Bello Giardino Kft. lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében az alább részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől a Bello Giardino Kft. székhelyén személyesen, telefonon, e-mail útján valamint a www.bellokert.hu webes felületen keresztül ajánlatot kérjenek.

Az ajánlatot kérők adatait a 2.4. pontban leírtakon túl a Bello Giardino Kft. csak akkor kezeli tovább, ha megrendelést adnak le vagy szolgáltatást kívánnak igénybe venni. Az Adatkezelő székhelyén történő ajánlatkéréskor vagy telefonos megkeresés esetén egy konkrét termékkel, szolgáltatással kapcsolatos ajánlatkérés során az ajánlatkérő adatait nem vesszük fel.

2.1. Mi jogosítja fel a Bello Giardino Kft.-t az adatok kezelésére?

továbbá

A Bello Giardino Kft. lehetővé teszi, hogy az ügyfelei a www.bellokert.hu webes felületen keresztül kérjenek ajánlatot, majd ezt követően (már nem a honlapon keresztül eljárva) adjanak le megrendelést. A Bello Giardino Kft. és az érintett között elektronikus úton jön létre kapcsolat, illetve megrendelés esetén szerződés. Ennek kereteit a törvény határozza meg. Így például kötelező a visszaigazolás az ajánlatkérésről, a megrendelésről, ezért a Bello Giardino Kft. köteles kezelni az e-mail címet.

2.2. Milyen adatokat kezelünk?

2.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

2.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A Bello Giardino Kft. az ajánlatkérő adatait az ajánlatkérés leadását követő egy (1) hónapig kezeli, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

2.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Bello Giardino Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

2.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a Bello Giardino Kft.-nek azok a munkavállalói ismerhetik meg, akik az ajánlatkéréseket fogadják, nyilvántartják.

Amennyiben az ügyfél panasszal él, akkor adatait megismerhetik a panaszt kezelő munkatársaink is.

A Bello Giardino Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti, amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen

3. Termék, szolgáltatás vásárlás

A Bello Giardino Kft. egyik fő szolgáltatása a www.bellokert.hu oldalon megtalálható termékek, szolgáltatások eladása. A terméket, szolgáltatást, vásárlók adatait a 2. pontban jelzetteken túl a Bello Giardino Kft. csak akkor kezeli, ha megrendelést adnak le a Bello Giardino Kft.-nek arra, hogy terméket, szolgáltatást juttasson el hozzájuk vagy helyszíni vásárlás esetén az ügyfél ÁFÁS számlaigényt jelez (minden egyéb esetben nyugta adási kötelezettség van). Az Adatkezelő székhelyén egy konkrét és ott elérhető termék, szolgáltatás megvásárlásakor, amennyiben a vásárló számlát nem kér, adatait nem vesszük fel.

3.1. Mi jogosítja fel a Bello Giardino Kft.-t az adatok kezelésére?

továbbá

Bello Giardino Kft. lehetővé teszi, hogy az ügyfelei a www.bellokert.hu webes felületen keresztül kérjenek ajánlatot, majd ezt követően (már nem a honlapon keresztül eljárva) adjanak le megrendelést. A Bello Giardino Kft. és az érintett között elektronikus úton jön létre kapcsolat, illetve megrendelés esetén szerződés. Ennek kereteit a törvény határozza meg. Így például kötelező a visszaigazolás az ajánlatkérésről, a megrendelésről, ezért a Bello Giardino Kft. köteles kezelni az e-mail címet.

A megrendeléssel pontosan el kell számolnia a Bello Giardino Kft.-nek, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

3.2. Milyen adatokat kezelünk?

3.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

3.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Bello Giardino Kft. a megrendelő adatait a megrendelés leadását követő öt (5) évig kezeli, mivel a Bello Giardino Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a Bello Giardino Kft. az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

A megrendeléssel a Bello Giardino Kft.-nek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles emiatt őrizni a megrendelés adatait.

3.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően a Bello Giardino Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

3.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a Bello Giardino Kft.-nek azok a munkavállalói ismerhetik meg, akik a megrendeléseket fogadják, nyilvántartják, a számviteli elszámolást végzik (számviteli munkatársak), az összeállított terméket csomagolják, részt vesznek a címzettnek történő eljuttatásban (kiszállítást végző munkatársak) és a szolgáltatás teljesítését ellenőrzik.

Amennyiben az ügyfél panasszal él, akkor adatait megismerhetik a panaszt kezelő munkatársaink is.

A Bello Giardino Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti, amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen

5. A Bello Giardino Kft., mint házhozszállítást végző

A Bello Giardino Kft. egyik alapvető szolgáltatása, hogy a megrendelt terméket a megrendelő kérése szerint eljuttassa a címzetthez (házhozszállítás).

5.1. Mi jogosítja fel a Bello Giardino Kft.-t az adatok kezelésére?

A házhozszállítással és a megrendelt termék címzettnek való átadásával kapcsolatos tevékenysége során a Bello Giardino Kft. az adatokat az alábbiak alapján jogosult kezelni:

a fuvarozási szerződésről rendelkezik továbbá

A Bello Giardino Kft., mint házhozszállítást végző „fuvarozó” a hivatkozott törvény szabályai szerint kezeli a megrendelő és a címzett adatait, a termék fuvarozás során történő kezeléséhez szükséges információkat a szolgáltatás nyújtásához szükséges dokumentumokon.

5.2. Milyen adatokat kezelünk?

5.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatokat tehát abból a célból kezeljük, hogy a megrendeléseket el tudjuk juttatni a címzettekhez a ránk kötelező szabályok betartásával.

Az adatok szükségesek ahhoz, hogy vissza tudjuk igazolni a megrendelőnek, hogy a kérésüknek megfelelően szállítottuk le a megrendelt terméket, valamint meg tudjunk bizonyosodni arról, hogy minden szabályszerűen történt. Ugyancsak fontos, hogy a panaszokat, kártérítés iránti igényeket megfelelően ki tudjuk vizsgálni, amire nem lenne lehetőség, ha termék átadásához szükséges adatokat nem kezelhetnénk

5.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A személyes adatokat a megrendelés teljesítését, azaz a megrendelt termék átvevőnek átadását követő 5 évig kezeljük, tekintettel arra, hogy a Bello Giardino Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a Bello Giardino Kft. az adatot jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

5.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Bello Giardino Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

5.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

A Bello Giardino Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az adatokhoz a Bello Giardino Kft.-nek azok a munkavállalói férhetnek hozzá, akik a megrendelések nyilvántartását, és a megrendeléssel érintett termék leválogatását és őrzését, továbbítását (kiszállítását), a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését, valamint elszámolását végzik. Emellett hozzáférhetnek azok a munkavállalóink, akik a megrendeléssel kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelését és a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését látják el.

A Bello Giardino Kft. a személyes adatokat úgy kezeli, hogy csak azok férhessenek hozzá, akiknek a hozzáférése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltatást az Ön számára teljesíteni tudjuk. Az adatokhoz a Bello Giardino Kft.-nek azok a munkavállalói férhetnek hozzá, akik a megrendelések nyilvántartását, és a megrendeléssel érintett termék leválogatását és őrzését, továbbítását (kiszállítását), a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését, valamint elszámolását végzik. Emellett hozzáférhetnek azok a munkavállalóink, akik a megrendeléssel kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelését és a szolgáltatás teljesítésének ellenőrzését látják el.

6. Banki és bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A Bello Giardino Kft. lehetővé teszi, hogy az érintettek termék/szolgáltatás ellenértékét bankon keresztül történő átutalással vagy bankkártyával egyenlítsék ki. Az érintettek köre minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással vagy bankkártyával kíván fizetni.

Banki átutalás esetén az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

6.1. Mi jogosítja fel a Bello Giardino Kft.-t az adatok kezelésére?

A megrendeléssel pontosan el kell számolnia a Bello Giardino Kft.-nek, ezért köteles az ezt igazoló dokumentumokat, adatokat megőrizni.

6.2. Milyen adatokat kezelünk?

6.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

6.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az adatkezelés az azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

A Bello Giardino Kft. a megrendelő adatait a megrendelés leadását követő öt (5) évig kezeli, mivel a Bello Giardino Kft. és az érintett között eddig merülhet fel úgy jogi vita, amit az érintett bíróság előtt tud érvényesíteni.

Ha a szolgáltatással összefüggő bármely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme (például bírósági eljárás) folytán az adat kezelése szükséges, akkor a Bello Giardino Kft. az adatot a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges ideig kezeli.

A megrendeléssel a Bello Giardino Kft.-nek el kell tudni számolnia, ezért a számviteli törvényben előírt 8 évig köteles emiatt őrizni a megrendelés adatait.

6.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően a Bello Giardino Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

A Bello Giardino Kft. a terminál működtetéséhez az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.; Cégjegyzékszám: 13 09 181384) kártyaelfogadói szolgáltatásait veszi igénybe.

6.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében a Bello Giardino Kft. minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársaknak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkeznek.

A bemutatott adatkezelés adatait a Bello Giardino Kft. elkülönített adatbázisokban tárolja és kezeli. Az adatok védelme és biztonsága érdekében nincs(enek) olyan személy(ek), akik valamennyi adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az egyes adatbázisokban tárolt adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók (ügyvezető) férhetnek hozzá, akiknek ez munkaköri feladata

A Bello Giardino Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

7. Kamerás adatkezelés

A Bello Giardino Kft. is üzemeltet kamerákat az ingatlanjai területén. Az egyes kamerákról a tájékoztatások helyben, a kamerák működési helyén érhetők el. Itt csak azokat az általános szabályokat foglaljuk össze, amelyek szerint a Bello Giardino Kft. a kameráit üzemelteti.

7.1. Mi jogosítja fel a Bello Giardino Kft.-t az adatok kezelésére?

A kamerák alkalmazása során a Bello Giardino Kft. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Vagyonvédelmi tv.) 30-31. § rendelkezései szerint jár el

7.2. Milyen adatokat kezelünk?

Az érintett képmását és magatartását, mint adat az érintett személyeknek és a Bello Giardino Kft. által üzemeltetett vagy használt épületekbe behozott és ott lévő vagyonnak a védelme miatt.

7.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A Bello Giardino Kft. azért kezeli a kamerák felvételeit, hogy a bűncselekmények elkövetését megakadályozza, megvédje a Bello Giardino Kft. területére bejövők és ott dolgozók életét, vagyontárgyait, valamint a Bello Giardino Kft. vagyonát, továbbá hogy az ezeket veszélyeztető esetleges bűncselekmények felderíthetőek legyenek.

7.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A Bello Giardino Kft. a képfelvételek kezelésénél is betartja a már hivatkozott Vagyonvédelmi törvény 31. §-ban foglalt határidőket. Ha olyan helyen működtetünk kamerát, ahol pénzkezelést végzünk, a felvételeket legfeljebb 30 napig tároljuk. Minden más esetben 3 munkanapig őrizzük meg a felvételeket, azt követőn töröljük.

7.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Bello Giardino Kft. a kamerák működtetéséhez nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a kamerákat saját maga üzemelteti.

7.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

A kamera felvételekhez csak indokolt esetben és kizárólag az ügyvezető férhet hozzá.

A rögzített képfelvételt törvény felhatalmazása alapján a bíróság vagy hatóság valamint az is megismerheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti.

Az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét a kamera által rögzített felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti a tárolásra az adatok őrzésének idején belül a jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt Bello Giardino Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje. (megsemmisítés mellőzése)

A Bello Giardino Kft. kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a megkereső bíróságnak vagy hatóságnak adja ki. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített felvételt a Bello Giardino Kft. törli vagy megsemmisíti kivéve, ha a tárolásra a jelen tájékoztatóban jelzett határidő még nem járt le.

8. Helymeghatározó berendezéssel összefüggő adatkezelés

A Bello Giardino Kft. a tulajdonában álló, kiszállítást végző gépjárműveinek munkaidőben történő használatát helyzet-meghatározó berendezéssel (GPS készülékkel) ellenőrzi. Az ellenőrzés a gépjármű rendszáma alapján történik, a gépjármű pozíciója és az időpont kerül rögzítésre. A helyzet-meghatározó berendezést a Bello Giardino Kft. nem használja a munkavállaló folyamatos megfigyelésének eszközeként, illetőleg munkaidőn kívüli hollétének ellenőrzésére. A Bello Giardino Kft. ügyel arra, hogy a helyzet-meghatározó használatával csak és kizárólag a szükségesség és arányosság követelményének megfelelő jogkorlátozás eredményezhető, és csak azoknál, akiknél az ellenőrzés a munkakörből akadóan valóban szükséges, és az ezzel járó korlátozás más, enyhébb jogkorlátozást eredményező módon nem valósítható meg. Az érintettek a Bello Giardino Kft. kiszállítást végző munkavállalói. Az érintett munkavállalók a GPS nyomkövető eszköz által szolgáltatott adatok kezeléséről a szükséges tájékoztatást megkapják, itt csak azokat az általános szabályokat foglaljuk össze, amelyek szerint a Bello Giardino Kft. a GPS eszközöket üzemelteti.

8.1. Mi jogosítja fel a Bello Giardino Kft.-t az adatok kezelésére?

8.2. Milyen adatokat kezelünk?

8.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

A Bello Giardino Kft. a GPS nyomkövető rendszert a jármű helymeghatározására, logisztikai célból alkalmazza, az kizárólag a jármű helyzetének a meghatározására szolgál (nem pedig a munkavállaló követésére). A Bello Giardino Kft. azért kezeli az adatokat, hogy a bűncselekmények elkövetését megakadályozza, megvédje a Bello Giardino Kft. dolgozóinak életét, vagyontárgyait, valamint a Bello Giardino Kft. vagyonát, jogszerű üzleti érdekeit, továbbá hogy az ezeket veszélyeztető esetleges bűncselekmények felderíthetőek legyenek. A célhoz kötöttség elvének megfelelően a GPS műholdas nyomkövető rendszer csak a munkaidő alatt továbbít adatokat a munkavállalóról, munkaidőn kívüli időszakban ilyen jellegű személyes adatot a Bello Giardino Kft. nem kezel.

8.4. Meddig kezeljük az adatokat?

A Bello Giardino Kft. az adatkezelést a cél megvalósulásához szükséges ideig végzi, az adatokat a hatályos jogszabályokban előírt időpontig tárolja.

8.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

Bello Giardino Kft. a GPS nyomkövető rendszer alkalmazása során nem vesz igénybe adatfeldolgozót, azokat saját maga üzemelteti.

8.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokhoz csak indokolt esetben és kizárólag az ügyvezető férhet hozzá.

Az adatokat törvény felhatalmazása alapján a bíróság vagy hatóság valamint az is megismerheti, akinek jogát vagy jogos érdekét a rögzítés érinti.

A Bello Giardino Kft. az adatokat kizárólag bíróság vagy más hatóság megkeresésére a megkereső bíróságnak vagy hatóságnak adja ki. Amennyiben bíróság vagy más hatóság megkeresésére attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített adatokat a Bello Giardino Kft. törli vagy megsemmisíti kivéve, ha a tárolásra a jelen tájékoztatóban jelzett határidő még nem járt le.

9. Közösségi oldalon történő jelenlét és marketing

A Bello Giardino Kft.-nek olyan adatkezelése is van, aminek a célja, hogy az érintetteknek figyelemfelkeltő ajánlásokat juttasson el, ügyfeleinek körét bővítse. A Bello Giardino Kft. ezért elérhető a Facebook közösségi portálon. Az érintettek köre azon természetes személyek, akik a Bello Giardino Kft. közösségi oldalát, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

A Bello Giardino Kft. az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Bello Giardino Kft.

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétehet a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a Facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a Facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

9.1. Melyik adatkezelések tartoznak ide és mi a céljuk?

9.2. Mi jogosítja fel a Bello Giardino Kft.-t az adatok kezelésére?

Mindegyik adatkezelés tekintetében

Az adatok kezelése során a Bello Giardino Kft. figyelembe veszi

9.3. Mely adatokat kezelünk?

9.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

9.5.Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A személyes adatok feldolgozását alapvetően a Bello Giardino Kft. látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Belső Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint eljáró adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

9.6.Kik ismerhetik meg az adatokat?

A bemutatott adatkezelések adatait a Bello Giardino Kft. elkülönített adatbázisokban tárolja és kezeli. Az adatok védelme és biztonsága érdekében nincs(enek) olyan személy(ek), akik valamennyi adathoz hozzáféréssel rendelkeznek. Az egyes adatbázisokban tárolt adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók (ügyvezető) férhetnek hozzá, akiknek feladata az adatoknak az elemzése a kiküldendő reklám célcsoportjának meghatározásához.

A Bello Giardino Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

10. Állásra jelentkezés

A Bello Giardino Kft. a hozzá munkavégzésre jelentkező pályázók adatait álláshirdetései során vagy hirdetés hiányában akkor, ha éppen aktuálisan van betölthető, felajánlható álláshely, az ebben a pontban összefoglaltak szerint kezeli.

10.1. Mi jogosítja fel a Bello Giardino Kft.-t az adatok kezelésére?

A Bello Giardino Kft. az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy azokat az álláslehetőségek iránt érdeklődő maga juttatja el a Bello Giardino Kft.-nek. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

10.2. Milyen adatokat kezelünk?

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ha kérik megváltozott munkaképességük figyelembe vételét az álláskeresés és a betölthető munkakörben való foglalkoztatás során és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, akkor abból az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot – így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat – szíveskedjenek törölni.

10.3. Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatokat a Bello Giardino Kft. azért kezeli, hogy a megüresedő álláshelyeire ki tudja választani azokat az alkalmas jelölteket, akik maguk is a Bello Giardino Kft.-nél szeretnének elhelyezkedni.

10.4. Meddig kezeljük az adatokat?

Az álláshirdetéshez vagy hirdetés hiányában is éppen aktuálisan betölthető, felajánlható álláshelyre kiválasztáshoz az adatokat a Bello Giardino Kft. a kiválasztási eljárás végéig kezeli, azaz addig, amíg az álláshelyet be nem tölti vagy meg nem születik az a döntés, hogy az álláshely betöltésére az eljárást alkalmas jelentkező hiányában lezárja.

Természetesen az érintett ezen határidőt megelőzően is visszavonhatja a jelentkezését (hozzájárulását az adatai kezeléséhez), ebben az esetben a Bello Giardino Kft. az adatokat a hozzájárulás visszavonását követően törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy visszaküldi a jelentkezőnek.

A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 2085 Pilisvörösvár, Templom tér 18. postacímen, vagy a info@bellokert.hu e-mail-címen kérheti.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10.5. Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót?

A Bello Giardino Kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

10.6. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a Bello Giardino Kft.-nél a munkaerő toborzását és kiválasztását végző munkavállalók, az érintettnek a betöltendő állásra történő felvételéről döntő leendő vezető (munkáltatói jogkörgyakorló) ismerheti meg. Az adatokat a Bello Giardino Kft. nem továbbítja más szervezetnek vagy személynek.

11. A Bello Giardino Kft. iratkezelése

A papíralapú adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan a Bello Giardino Kft. a jelen Adatkezelési tájékoztatónak és a belső Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.

A papíralapú adatokat tartalmazó iratokhoz azok a személyek férhetnek hozzá, akiknek a papír alapú iratok kezelése, továbbítása, iktatása munkaköri kötelezettsége.

A Bello Giardino Kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi az ügyvezető útján, ezért az adatokat az ügyvezető megismerheti amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

12. Adatbiztonság

A Bello Giardino Kft. megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

12.1. Szervezési intézkedések

A Bello Giardino Kft. az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a Bello Giardino Kft. informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az informatikai rendszereink üzemeltetése – így különösen az incidenskezelés, változáskezelés – és fejlesztése során a nemzetközileg elfogadott módszerek, ajánlások (például ITIL) figyelembe vételével járunk el.

A belső működését a Bello Giardino Kft. belső szabályozások útján is szervezi.

A Bello Giardino Kft. minden munkavállalója a munkaviszonyának létesítésekor írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint köteles eljárni.

Követelmény, hogy a személyes adatokat tartalmazó iratok ne maradjanak a munkavégzés után az asztalokon, azokat a munkavállalók zárják el a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. (ún.: tiszta asztal politika)

12.2. Technikai intézkedések

A Bello Giardino Kft. az általa üzemeltetett vagy használt területet, épületet, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, rácsok, tűzvédelmi rendszerek stb.).

A Bello Giardino Kft. az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével –saját eszközökön adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket a Bello Giardino Kft. elhatároltan, zárt teremben tárolja.

A Bello Giardino Kft. többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el

Az adatokat a Bello Giardino Kft. redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elveszéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól.

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

A Bello Giardino Kft. a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával. A megsemmisítést a Bello Giardino Kft. adatfeldolgozói daráló géppel szigorú biztonsági követelmények mellett végzik, amit a Bello Giardino Kft. rendszeresen visszaellenőriz.

13. Milyen jogaim vannak az adataimmal kapcsolatban? (érintetti jogok)

Az érintett jogai:

13.1. Hozzájárulás visszavonása

Amikor a Bello Giardino Kft. a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezeli, akkor az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni.

Ezzel az érintett kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy adatait a Bello Giardino Kft. kezelje. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának következményeként a Bello Giardino Kft. a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

13.2. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése:

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Bello Giardino Kft. kezeli-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.

Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:

Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági érdekek miatt – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a Bello Giardino Kft.-nek meg kell tagadnia.

13.3. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli a Bello Giardino Kft. akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. Például ha az ügyfél új telefonszámát, vagy levelezési címét szeretné megadni, akkor kérheti, hogy a régit a Bello Giardino Kft. módosítsa.

A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az adat módosítását. A Bello Giardino Kft. csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Bello Giardino Kft. az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.

13.4. Az adat törlésének kérése

Az érintett kérheti adatainak törlését. A Bello Giardino Kft. az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében azonban mindenképpen sor kerül az adatok törlésére, ha gyermekeknek kínált online szolgáltatással kapcsolatban végezné a gyermekek adatainak gyűjtését a Bello Giardino Kft. Ilyen szolgáltatást azonban a Bello Giardino Kft. nem nyújt.

Ha az érintett az adatainak a törlését olyan adatkezelésnél kérte, amire a Bello Giardino Kft. vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont], akkor a Bello Giardino Kft. ezt a törlési kérést az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti. A tiltakozás megalapozottsága esetén (nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni) a Bello Giardino Kft. az adatot törli.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a törlési kéréstől függetlenül a Bello Giardino Kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Egyéb esetekben a Bello Giardino Kft. az adatokat akkor törli, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az adatok törlését.

Olyan adatnak a törlését a Bello Giardino Kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Bello Giardino Kft. jogi kötelezettség miatt köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

13.5. Az adatkezelés korlátozásának kérése

Az érintett kérheti, hogy a Bello Giardino Kft. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait a Bello Giardino Kft. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza a Bello Giardino Kft., ha az érintett

A Bello Giardino Kft. az érintettet a korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

13.6. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos okok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést a Bello Giardino Kft. megszünteti, az adatokat pedig törli.

Az érintett akkor tiltakozhat, ha az adatkezelésre a Bello Giardino Kft. vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont].

Sok esetben – például amikor a Bello Giardino Kft. az érintett önkéntes hozzájárulásával vette fel az adatot – az érintettek tiltakozása valójában az adataik törlése iránti kérelmük, csak tiltakozásként fejezik ki.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól függetlenül a Bello Giardino Kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Olyan adatnak a törlését a Bello Giardino Kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére a Bello Giardino Kft. jogi kötelezettség miatt köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

13.7. Automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése

Az automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelés azt jelenti, hogy a megadott adatok alapján egy automatizmus eredményt hoz létre az érintettre és nincs olyan része a folyamatnak, ahol egy az embernek szerepe lenne abban, hogy mi fog az érintettel történni az adati alapján. Például adatai alapján automatikusan kiértékelik az álláspályázatát, és ha nem felel meg az előre meghatározott szempontoknak, akkor az automatikusan kap egy elutasító üzenetet.

Ilyen adatkezelések esetében az érintett kérheti, hogy egy ember vizsgálja felül a döntést akkor, amikor

Amennyiben jogszabály írja elő az automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelést, akkor nem kérhető emberi beavatkozás.

13.8. Az adatok hordozhatóságának kérése

Az érintett kérheti, hogy az általa Bello Giardino Kft.-nek megadott informatikai rendszerben kezelt adatait a Bello Giardino Kft. kiadja számára elektronikus formátumban úgy, hogy azt másik adatkezelőnek átadhassa.

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

A kérelemre az adatokat a Bello Giardino Kft. .xml, vagy .csv. formátumban adja ki az adatkezelő rendszer funkcionalitásától függően.

Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelőnek a Bello Giardino Kft. közvetlenül továbbítsa az adatait, akkor a Bello Giardino Kft. megvizsgálja, hogy rendelkezik-e olyan megfelelő adatkapcsolattal, ami az adatok biztonságos és jogszerű átadását lehetővé teszi, és ha igen, akkor az adatokat közvetlenül adja át.

13.9. Hol érhetem el a Bello Giardino Kft.-t, ha a jogaimmal szeretnék élni.

A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi elérhetőségeken:

A Bello Giardino Kft. az érintett a kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor a Bello Giardino Kft. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.

Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet.

A Bello Giardino Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Bello Giardino Kft. tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták, vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor a Bello Giardino Kft. e személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.

14. Hova fordulhatok jogaim védelmében?

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy a Bello Giardino Kft. a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Bello Giardino Kft.-t keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Bello Giardino Kft. kezeli az adatait, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Felkeltettük érdeklődését?

Írjon nekünk!